sobota, 15 grudzień 2018 r.

Sekcja Rachunkowości Budżetowej

Sekcja Rachunkowości Budżetowej


Pracownicy Sekcji

 

Technik  
str. mgr GAWRON Elżbieta  
tel.: 95 7338 430 
email:  gawrone@strazgorzow.pl

Starszy Inspektor   
NOWAK Teresa  
tel.: 95 7338 431 
email:  nowakt@strazgorzow.pl

Do zadań Sekcji Rachunkowości Budżetowej należy m.in.:

1)      sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
2)      prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
3)      prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a)             wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
b)             zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
c)             przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)            zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4)             analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
5)             prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6)             nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
7)             prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
Ostatnie zmiany:
Dodał(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 23/04/2015 14:03
Ostatnio zmienił(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 23/04/2015 14:03
Opublikował(a): Jarosław Cwojdziński (st. sekc.) dnia 23/04/2015 14:03
Tekst wyświetlony: 0 razy.